Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 41 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai
3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
4 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
6 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
7 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
8 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
9 Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
10 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
11 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
12 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
13 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
14 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
15 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
17 Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
18 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
19 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
20 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
21 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
22 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
23 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
24 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
26 Quy trình đánh giá, xếp hoại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
27 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
28 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
29 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
30 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo UBND cấp Huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
31 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo
32 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
33 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
34 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai
35 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
36 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
37 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
38 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai
39 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo
40 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục & Đào tạo
41 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục & Đào tạo