Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 1 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học, công nghệ và Môi trường UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai