Chi tiết thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Lĩnh vựcGiáo dục đào tạo
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam
Cách thức thực hiện- Đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
- Nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có) (địa chỉ:https://dichvucong.gialai.gov.vn)
- Đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiệna) Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đến xem xét, quyết định.
Thời gian giải quyếtKhông quy định
Lệ phí
Kết quả thực hiệnHọc sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý51/2002/QĐ-BGDĐT Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 2002-12-25 Bộ Giáo dục và Đào tạo
50/2021/TT-BGDĐT Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT 2021-12-31
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí 1 0  
Học bạ (bản chính). 1 0  
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp 1 0  
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác). 1 0