Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 1 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế UBND cấp huyện, cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Phòng Tài nguyên Môi trường