Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 1 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng Hòa giải ở cơ sở UBND cấp huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai