Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 2 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Tuyển sinh trung học cơ sở Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện UBND huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện UBND cấp huyện Cơ sở giáo dục nghề nghiệp