Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 2 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký giá Thẩm định giá UBND cấp Tỉnh Các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2 Thủ tục kê khai giá Thẩm định giá UBND cấp Tỉnh Các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố