Chi tiết thủ tục: Thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Lĩnh vựcTổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Thẩm quyền giải quyếtCấp Huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp Huyện
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiện1.Trực tiếp
2.Trực tuyến
3.Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Văn bản thẩm định.
Thời gian giải quyếtTrong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản thẩm định
Yêu cầu
Căn cứ pháp lýNghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 + Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0