Chi tiết thủ tục: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệna) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Thời gian giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phíPhí: 1.100.000 Đồng
Kết quả thực hiệnCấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Yêu cầu- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý- 105/2017/NĐ-CP Nghị định 105/2017/NĐ-CP 2017-09-14
- 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
- 24/2020/NĐ-CP Nghị định 24/2020/NĐ-CP 2020-02-24
- 299/2016/TT-BTC Thông tư 299/2016/TT-BTC 2016-11-15
- 22/2018/TT-BTC Thông tư 22/2018/TT-BTC 2018-02-22
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới 1 1  
Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); 1 1 MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx