Chi tiết thủ tục: Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Lĩnh vựcLĩnh vực Thư viện
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp Huyện
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cách thức thực hiện- Trực tiếp
- Trực tuyến
- Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiện- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản trả lời
Yêu cầuKhông yêu cầu
Căn cứ pháp lý- 46/2019/QH14 Luật 46/2019/QH14 2019-11-21
- 93/2020/NĐ-CP Nghị định 93/2020/NĐ-CP 2020-08-18
- 01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 2020-05-22
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện (Mẫu M02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 1 0 Mẫu M02.docx