Chi tiết thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Lĩnh vựcLao động
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiện- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
- Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Thời gian giải quyết05 Ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnTranh chấp lao động về quyền
Yêu cầuTranh chấp lao động về quyền
Căn cứ pháp lý10/2012/QH13 Bộ luật 10/2012/QH13-Lao động 2012-06-18
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. 1 0