Chi tiết thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vựcAn toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnCơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnBước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lý- 08/2017/QH14 Luật 08/2017/QH14 2017-06-19
- 114/2018/NĐ-CP Nghị định 114/2018/NĐ-CP 2018-09-04 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Tờ trình đề nghị phê duyệt 1 0  
Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 1 0  
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0  
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0  
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật 1 0