Chi tiết thủ tục: Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vựcTổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Nội vụ
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cách thức thực hiệnTrực tiếp 15 Ngày làm việc - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
Trình tự thực hiện- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời gian giải quyết15 Ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản thẩm định Đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
Yêu cầu- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.
Căn cứ pháp lý55/2012/NĐ-CP Nghị định 55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 15/08/2012 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 1 0  
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 1 0  
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0  
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0