Chi tiết thủ tục: Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vựcĐường thủy nội địa
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp Huyện
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.
Trình tự thực hiệnBước 1: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý:
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
Thời gian giải quyếtKhông quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý- 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19-12-2014 Bộ Giao thông vận tải
- 198/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt 08-11-2016 Bộ Tài chính
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 10. 1 0 Mẫu34.doc
2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp. 1 0