Chi tiết thủ tục: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp,
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnThương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.
Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíPhí: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (Tại Khu vực các huyện)
Phí: 1.200 000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (Tại khu vực Thành phố, thị xã)
Kết quả thực hiệnGiấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp lại)
Yêu cầua) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;
c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
Căn cứ pháp lý- 09/2012/QH13 Luật 09/2012/QH13 2012-06-18
- 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2013-06-27 Chính phủ
- 21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2013-09-25 Bộ Công thương
- 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2018-01-15 Chính phủ
- 106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 2017-09-14
- 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
- 28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 2019-11-15
- 168/2016/TT-BTC Thông tư 168/2016/TT-BTC 2016-10-26
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực
Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 1 1  
- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp lại; Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 1 0 PHỤ LỤC 52.docx
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). 0 1