Chi tiết thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

Lĩnh vựcThủy lợi
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnCơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cách thức thực hiện- Trực tiếp

- Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnBước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND huyện.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnPhương án được phê duyệt
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lý- 08/2017/QH14 Luật thủy lợi 2017-06-19
- 114/2018/NĐ-CP quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 1 0  
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0  
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 1 0  
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0  
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0