Chi tiết thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Lĩnh vựcThủy lợi
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnCơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cách thức thực hiện- Trực tiếp

- Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnBước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đù hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnĐề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lý- 08/2017/QH14 Luật thủy lợi 2017-06-19
- 114/2018/NĐ-CP quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 1 0  
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0  
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0