Chi tiết thủ tục: Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Lĩnh vựcThủy lợi
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnCơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cách thức thực hiện- Trực tiếp

- Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnBước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Thời gian giải quyếtTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định
Yêu cầukhông
Căn cứ pháp lý- 08/2017/QH14 Luật thủy lợi 2017-06-19
- 114/2018/NĐ-CP quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0  
Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0  
Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0  
Bản đồ hiện trạng công trình; 1 0  
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0  
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0