Chi tiết thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai

Lĩnh vựcKinh doanh khí
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp.
Dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi
Thời gian giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíNộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Kết quả thực hiệnGIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
Yêu cầuThay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
Căn cứ pháp lý87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 2018-06-15 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: 0 0  
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi; 1 0  
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 12.docx