Chi tiết thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Lĩnh vựcKinh doanh khí
Thẩm quyền giải quyếtUBND huyện
Cơ quan thực hiệnChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp.
Dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
Thời gian giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíNộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Kết quả thực hiệnGIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
Yêu cầu1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.
3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật
Căn cứ pháp lý87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 2018-06-15 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
                                                                                                                                         Tên giấy tờ:                                                                    Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:         0                    0  
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP. 1 0 Mẫu số 05.docx
2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. 0 1  
3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 1 0