Chi tiết thủ tục: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Lĩnh vựcMôi trường, Đất đai
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Trình tự thực hiện(1) Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.
(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.
Thời gian giải quyết- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Yêu cầuKhông
Căn cứ pháp lýNghị định 01/2017/NĐ-CP; Ngày ban hành: 2017-01-06; Cơ quan ban hành: Chính phủ
Luật 45/2013/QH13; Ngày ban hành: 2014-01-02
Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Ngày ban hành: 2014-05-15; Cơ quan ban hành: Chính phủ
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT; Ngày ban hành: 2014-06-02; Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; Ngày ban hành: 2020-12-18; Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT; Ngày ban hành: 2017-12-04
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT; Ngày ban hành: 2017-09-29
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất. 1 0 Mẫu số 01.docx
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). 1 0