Chi tiết thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Lĩnh vựcThi đua, khen thưởng
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiệnBước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Thời gian giải quyếtPhòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình cấp có thấm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen
Yêu cầuChủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
Căn cứ pháp lý- 15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 2003-11-26
- 47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2005-06-14
- 39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 2013-11-16
- 91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 2017-07-31 Chính phủ
- 08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV 2017-10-27
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng 1 0  
Biên bản xét khen thưởng. 1 0  
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen 1 0