Chi tiết thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Kinh tế-Hạ tầng
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp hoặc Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiệnThương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do
Thời gian giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đù hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíPhí: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thầm định (Tại khu vực Thành phố, thị xã)
Phí: 600.000 Đồng (Tại Khu vực các huyện)
Kết quả thực hiệnGiấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung)
Yêu cầua) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;
c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
Căn cứ pháp lý- 09/2012/QH13 Luật 09/2012/QH13 2012-06-18
- 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2013-06-27 Chính phủ
- 21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2013-09-25 Bộ Công thương
- 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2018-01-15 Bộ Công thương
- 106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 2017-09-14
- 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
- 28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 2019-11-15
- 57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT 2018-12-26
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; 1 0 Phụ lục 46.docx
+ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (Bản sao); 0 1  
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 1 1