Chi tiết thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Lĩnh vựcQuản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã,
Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ qua Bưu chính công ích
- Qua môi trường mạng (https://dichvucong.gial ai.gov.vn)
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trình tự thực hiệnTrường hợp 1
Bước 1: Gửi hồ sơ.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở.

Thẩm tra hồ sơ kiểm tra xếp loại: Đối với cơ sở đã được kiểm tra xếp loại.
Kiểm tra tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại.
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Thời gian giải quyết15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíPhí thẩm định: 700.000 đồng/01 cơ sở/lần
Kết quả thực hiệnGiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lý44/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 07-05-2018 Bộ Tài chính
38/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25-12-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55/2010/QH12 Luật 55/2010/QH12 18-06-2010
32/2022/TT-BNNPTNT Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT 30-12-2022
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2018/TT-BNNPTNT 1 0 Phụ lục V.docx
Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2018/TT-BNNPTNT. 1 0 Phụ lục VI.docx