Chi tiết thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiện+ Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng
+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.
Thời gian giải quyết7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phíPhí: 1.100.000 Đồng
Kết quả thực hiệnCấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Yêu cầu- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý- Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 2017-09-14 Chính phủ
- 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
- 24/2020/NĐ-CP Nghị định 24/2020/NĐ-CP 2020-02-24
- 299/2016/TT-BTC Thông tư 299/2016/TT-BTC 2016-11-15
- 22/2018/TT-BTC Thông tư 22/2018/TT-BTC 2018-02-22
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 

Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx
- Bản sao giấy phép đã được cấp; 0 1  
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 1 1