Chi tiết thủ tục: Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnDoanh nghiệp
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và Dịch vụ bưu chính
Trình tự thực hiện1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Thời gian giải quyết07 (Ngày làm việc)
Lệ phíPhí: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (Tại khu vực Thành phố, thị xã)
Phí: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (Tại Khu vực các huyện)
Kết quả thực hiệnGiấy phép bán lẻ rượu (cấp lại do mất, hỏng)
Yêu cầua) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật
b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Căn cứ pháp lý- Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 2017-09-14 Chính phủ
- 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
- 168/2016/TT-BTC Thông tư 168/2016/TT-BTC 2016-10-26
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới; 1 1  
Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng:
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx
(2) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có); 1 1